Complement CASS Col•lectius


La salut és, per a la majoria de nosaltres, una prioritat. Per això, Assegurances Generals li ofereix un Complementari de la CASS Col·lectiu, per a que la seva empresa, la seva associació .... estiguin coberts fins al 150% a un preu molt competitiu.

Cobertures

  • Opció 100
Cobreix fins al 100% de la tarifa de Responsabilitat de la CASS vigent en cada moment.
  • Opció 150
Cobreix fins al 150% de la tarifa de Responsabilitat de la CASS vigent en cada moment.
  • Cobertures universals

Garanties

  • Honoraris
Pagament dels honoraris mèdics
Pagament dels honoraris paramèdics
Pagament dels honoraris de farmàcia
  • Hospitalització amb durada il·limitada
Sojorn
Habitació particular
Llit d’acompanyant

Per què a Assegurances Generals?

  • Òptica
Forfait d’ulleres
  • Fisioterapeuta
Sessions il·limitades
  • Nadons
Prima de benvinguda
I molt més...