Valors


 INDEPENDENCIA
 

  • ​Empresa a talla humana
  • Presa de decisions rapida
  • Innovació permanent
  • Contractes a mida


TRADICIÓ
 
  • Responsabilitat
  • Respecte del client
  • Etica d'empresa
  • Implicació